รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ

รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ (2520)

เสริมศักดิ์ภาพยนตร์
โดย เสริมศักดิ์ วงศ์พิไลวัฒน์
รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ
ของ วรรณเสวก
กรุง ศรีวิไล ยอดชาย เมฆสุวรรณ ไพโรจน์ ใจสิงห์
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ภาวนา ชนะจิต
รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร ดวงใจ หทัยกาญจน์
พบพระเอกลิเก บรรหาญ ศิษย์หอมหวล,
บุญเลิศ นาจพินิจ, วิโรจน์ จิระวัฒนานนท์
ร่วมด้วย ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมพงษ์ พงษ์มิตร,
สีเทา, โกร่ง กางเกงแดง, โป๋ เป่าปี่,
พิภพ ภู่ภิญโญ, ทวน, น้อย, อาจ, พล, ใบ, เมือง
ดาราใหม่ เทวฤทธิ์ บานแย้ม, โตมร พรประชา
เสริมศักดิ์ วงศ์พิไลวัฒน์ อำนวยการสร้าง
จำลอง มกนันท์ ถ่ายภาพ
วินัย วรรณเสวก กำกับการแสดง
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

 

 

 

Exit mobile version