Forgot your password?

A password will be emailed to you.

รวมไทย
Our Rating
Your Rating

รวมไทย

รวมไทย

รวมไทย
ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา สลับ สี (ธรรมชาติ) / พากย์
2484
บริษัทสร้าง กรมสาธารณสุข, กรมรถไฟ
ผู้ถ่ายภาพ ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล (กรมรถไฟ), ฟื้น เพิ่งเจริญ (กรมสาธารณสุข)
ผู้ลําดับภาพ ขุนสอนสุขกิจ (หัวหน้ากองสุขศึกษา) กรมสาธารณสุข
ผู้จัดเรื่อง ขุนสอนสุขกิจ (หัวหน้ากองสุขศึกษา) กรมสาธารณสุข

รวมไทย

เรื่องย่อ
บันทึกเหตุการณ์กรณีพิพาทไทย – อินโดจีนของฝรั่งเศส เกียรติประวัติของ ร.พัน 3 หลังจาก ที่ฝรั่งเศสตอบปฏิเสธรัฐบาลไทยกรณีเรียกร้องดินแดนคืน ฝ่ายไทยจึงเริ่มมีการลําเรียงทหารและจัดตั้งองค์การอาสา กาชาดเพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุขพลเมืองไทยตามแนวรบ ชายฝั่งแม่น้ําโขง แล้วจึงมีการสู้รบทางอากาศที่เมือง นครพนม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 เป็น ชนวนให้เกิดการรบใหญ่ในเวลาต่อมาที่สมรภูมิบ้านพร้าว ซึ่งกองทัพบูรพายึดธงชัยเฉลิมพลของข้าศึกได้ กองหน้า ฝ่ายไทยได้ยึดดินแดนไปจนถึงบริเวณก่อนประตูศรีโสภณ ประมาณ 5 กม. ก่อนจะมีการพักรบในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2483 แล้วจึงมีการจัดการเดินสวนสนามฉลองชัย ที่กรุงเทพ ระหว่างพักรบ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหาร ในแนวรบ กองทัพบูรพาและประดับเหรียญชัยสมรภูมิแก่แม่ทัพ นายกอง และนายทหาร หลังจากนั้นเหล่าทหาร ที่ร่วมรบได้เดินทางกลับกรุงเทพ ท่ามกลางการต้อนรับ ของมหาชน และสวนสนามฉลองชัยรวมทั้งแสดงอาวุธ อันทันสมัยที่ใช้ในการรบคราวนี้ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2484

ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง รวมไทย พ.ศ. 2484

 

 

 

Reviewed by admin on 10 August 2019
Comments are closed on this post.
%d bloggers like this: