Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

รอยบุญ
Our Rating
Your Rating

รอยบุญ

รอยบุญ

รอยบุญ

ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที
ฉายเมื่อ 12 พฤษภาคม 2496
ที่โรงหนังพัฒนากร
ผู้เขียนบท ชลอ ไตรตรองศร
ผู้พากย์ ชลอ ไตรตรองศร
เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ไทยลีลาชีวิตจากข้างถนน”
ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2496

 
Reviewed by admin on 26 December 2020

Leave a Comment