หนังไทย

รักคือฝันไป

รักคือฝันไป (2528)
รักคือฝันไป
แอปเปิ้ลพิคเจอร์โปรดักชั่น
เผด็จ ภักดีวิจิตร
ผู้กำกับ “จำเลยรัก” ได้ 4 ล้าน
เสนอภาพยนตร์ รักกระจุ๋มกระจิ๋ม ตลกครื้นเครง
รักคือฝันไป
ฟังเพลงฮิทแสนไพเราะ “ประตูใจ”
จากคณะ สาว สาว สาว
ทูน หิรัญทรัพย์ ปิยะมาศ โมนยะกุล
เศรษฐา ศิระฉายา ดวงตา ตุงคะมณี
บู๊ วิบูลย์นันท์ อำนวย ศิริจันทร์
เผด็จ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง
ธีรพงษ์ สรวยงาม ถ่ายภาพและแสง
รูธน์ ภักดีวิจิตร อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

Exit mobile version