Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

รักจั๊กจี้
Our Rating
Your Rating

รักจั๊กจี้

แอพท์คอร์เปอเรชั่น เสนอผลงานของ อดุลย์ กรีน
ถ้าท่านมารักกับเรา ท่านจะสนุกเพราะรักของเรามัน “จั๊กจี้”
รักจั๊กจี้

รักจั๊กจี้
สมบัติ เมทะนี ไกรสร แสงอนันต์
เมตตา รุ่งรัตน์, นันทวัน เมฆใหญ่, สมจินต์ ธรรมทัต,
จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, เตือนตา ตรีมงคล, บู๊ วิบูลย์นันท์
และขอฝาก สาวิตรี สามิภักดิ์
ให้เป็นที่ชื่นชอบของท่าน จะชมหรือดมก็ได้แต่ห้ามเด็ด
ร่วมฤดี หาเรื่อง
ไวยวิทย์ โม่บท
ชาญ นาคเปลี่ยว-พูนสวัสดิ์ ธีมากร ถ่ายภาพ
อดุลย์ กรีน-ประวิทย์ ลีลาไว สามัคคีกำกับ
คลอสเตอร์ ความสุขที่คุณดื่มได้ ขอสนับสนุน
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Reviewed by admin on 11 June 2018

Leave a Comment