หนังไทย

รักต้องหึง

จากผลงานปีละเรื่อง
2523 ‘สื่อรักแสนรู้’ ได้รับคัดเลือกฉายโชว์ในมหกรรมภาพยนตร์อาเซี่ยน ประเทศสิงคโปร์
2524 ‘เด็ดหนวดพ่อตา’ รางวัลสุพรรณหงส์ ดาราประกอบชายยอดเยี่ยม
2525 ไพโรจน์ สังวริบุตร เสนออมตะนิยายรักของโลก
รักต้องหึง
ถ้าผู้หญิงเลิก ‘หึง’ เสียอย่างเดียว โลกนี้คงเหงาสุดขีด


ไพโรจน์ สังวริบุตร มนฤดี ยมาภัย
ปัทมา ปานทอง, วรารัตน์ เทพโสธร, อัญชลี ชัยศิริ,
กัณฑรีย์ นาคประภา, รอง เค้ามูลคดี, สีหมึก
และดารารับเชิญ ประวิทย์ ลีลาไว, ชรัส เฟื่องอารมย์
และชาวคณะ อัชชาวดี
เจริญ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง
ไพโรจน์ สังวริบุตร กำกับการแสดง-ดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์
จากเรื่องเดิมของ ‘สุข หฤทัย’
บุญยงค์ มงคลเมือง ถ่ายภาพ

Exit mobile version