Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

รักใคร่

รักใคร่
ชื่ออื่น หนามดอกไม้ ของ โสภาค สุวรรณ

ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
พิสูจน์ความงอกงามของดวงใจ
คุณค่าใหม่ของความรัก
รัก…ใคร่
จากบทประพันธ์เดิม “หนามดอกรัก”
ของ โสภาค สุวรรณ
สันติสุข พรหมศิริ จินตหรา สุขพัฒน์
อรัญญา นามวงษ์, รัชนู บุญชูดวง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม,
จุรี โอศิริ, นัฏอนงค์ กัญญรัตน์, น้ำผึ้ง แซมขุนทศ,
มณฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ, พรรณธิกา ดาราพร, รุ่งมณี ศิริฤทธิ์,
นันทิยา ประสาททอง, พรพิไล อีสมิธ
ดารารับเชิญ จำรัส เศวตาภรณ์
เจริญ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง
ศรีสุภลักษณ์ เวชวิรุฬห์ ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง
สุพจน์ อำนาจศศิธร ถ่ายภาพ-จัดแสง
คมสัน พงษ์สุธรรม บทภาพยนตร์-ลำดับภาพ-กำกับการแสดง

รักใคร่
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย อโศก
-รัชนู บุญชูดวงได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำสาขาผู้แสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม

Reviewed by admin on 11 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: