Forgot your password?

A password will be emailed to you.

รักในสายเลือด
Our Rating
Your Rating

รักในสายเลือด

รักในสายเลือด

ฟิล์ม 16 มม./สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที
20 กันยายน 2498

รักในสายเลือด
ฉายที่ เฉลิมชาติ
บริษัทสร้าง ภิญญาภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง เสมอใจ ภิญญาเกษม
ผู้กํากับ ไพรพรรณ
ผู้ถ่ายภาพ ประเสริฐ จินตกวงศ์, อุทิศ ภิญญาเกษม
ผู้ประพันธ์เพลง ไพบูลย์ บุตรขัน
ผู้พากย์ เสน่ห์ โกมารชุน – จุรี โอศิริ
นักแสดง พรชัย เปรมประสิทธิ์, อรวรรณ เนียน ชํานาญ, ประกอบ โพธิโสภณ, ทองฮะ วงษ์รักไทย, วัลลภา สุทธิสอาด, สุชาดา เรือนจรัสศรี

เค้าเรื่อง
ท้องเดียวกันจากกันแต่เล็ก! คนน้องไปอยู่กรุง คนพี่อยู่ชนบท แต่ลิขิตบรรดาลให้เขาทั้งสองมาพบกัน รักกันและจะแต่งงานกันดังนี้ จึง มาเปน… รักในสายเลือด”

ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กันยายน พ.ศ. 2497

 
Reviewed by admin on 02 February 2021

Leave a Comment

%d bloggers like this: