Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ราชินีดอกหญ้า
Our Rating
Your Rating

ราชินีดอกหญ้า

“สุรสีห์ ผาธรรม”…ผสานผสมความกลมกลืน…
“ศิลปพื้นบ้าน..กับ..ศิลปสากล”
ให้เกิดความแปลกใหม่ในลีลา..”หนุ่มสตริง..กับ..สาวหมอลำ”

ราชินีดอกหญ้า

สีบุญเรืองฟิล์ม
ผลิตผลของ สีบุญเรืองฟิล์ม
โดย สุรสีห์ ผาธรรม กำกับการแสดง
“สุรสีห์ ผาธรรม”…ผสานผสมความกลมกลืน…
“ศิลปพื้นบ้าน..กับ..ศิลปสากล”
ให้เกิดความแปลกใหม่ในลีลา..”หนุ่มสตริง..กับ..สาวหมอลำ”
ราชินีดอกหญ้า

จารุณี สุขสวัสดิ์ พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
ดู๋ ดอกกระโดน, แสงดาว ศิริวงษ์, ตะวัน บรรเจิด,
ทองคำ เพ็งดี, ฉวีวรรณ ดำเนิน, สุภาพ พลตาล, ชวลิต ผ่องแผ้ว
วงสตริงคณะ “ทูมสโตน”
วงพื้นเมืองคณะ “โหวตเสียงทอง”
และคณะนาฏศิลป์ “วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด”
แสนยานุภาพ บทภาพยนตร์
สามารถ วงเวียน ลำดับภาพ
มงกุฎ พวงช้อย กำกับศิลปกรรม
พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา/วิสา คัญทัพ สร้างเพลง
ดาวน้อย สีบุญเรือง อำนวยการสร้าง

ใบปิดวาดโดย บรรหาร

no images were found

นักแสดง
จารุณี สุขสวัสดิ์ – วรรณฉวี ลีลา
พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์
พัน รจนรังษี
แสงดาว ศิริวงศ์
ตะวัน บรรเจิด
ทองคำ เพิ่งดี


ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ 3 รางวัลคือ

  1. ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
  2. ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม โดย วิทยา กีฬา
  3. เพลงประกอบยอดเยี่ยม โดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
Reviewed by admin on 06 March 2013

Leave a Comment