Forgot your password?

A password will be emailed to you.

รุกฆาต
Our Rating
Your Rating

รุกฆาต

รุกฆาต
รุกฆาต
สหมิตรภาพยนตร์
เสนอผลงานมาตรฐาน
โดย ชาย นิมิตโชตินัย
บ้า…คลั่งเพราะความแค้นที่มันลอบกัด..
แรงระเบิดจึงเกิดขึ้น
รุกฆาต
ของ เชษฐ์ ชัชวาล
เรื่องดังทั่วประเทศ จากหนังสือ บางกอก
กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
ขอแนะนำดาวรุ่ง จักรกริช วรรณชัย
ร่วมด้วย สุวิน สว่างรัตน์, ทม วิศวชาติ,
โดม สิงห์โมฬี, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ,
ชินดิษฐ์ บุนนาค, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, มาลี เวชประเสริฐ,
คิมหันต์ เหมันต์, ชูศรี มีสมมนต์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
ชาย นิมิตโชตินัย สร้าง-กำกับ
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ดิเรก

Reviewed by admin on 05 November 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: