หนังไทย

ลูกทุ่งเสียงทอง

ลูกทุ่งเสียงทอง (2528)
ลูกทุ่งเสียงทอง
ฟังเพลงจากเสียงร้องของนักร้องที่ท่านชื่นชอบ
สายัณห์ สัญญา (ขวัญใจคนเดิม)
ทูน หิรัญทรัพย์ สินจัย หงษ์ไทย (ดาราตุ๊กตาทองปี 27)
ล้อต๊อก, แดน, ดอน, ดาว, มารศรี ณ บางช้าง,
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมชาติ ประชาไทย,
ศศิธร ปิยะกาญจน์, ศักดิ์
ลูกทุ่งเสียงทอง
สรญา รังสิต ศรเพชร ศรสุพรรณ
และนักร้องรับเชิญ เกรียงไกร กรุงสยาม, รังษี เสรีชัย
ศรเทพ ศรทอง, สดใส รุ่งโพธิ์ทอง, แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์,
พรพิไล พูลสระคู, ภูพาน เพชรสมพร, สลักจิต สาระเดช
มานิตย์ เฉลิมศิลป์ ที่ปรึกษา
เปี๊ยก บ้านโป่ง-ใหญ่ อยุธยา ประสานงาน
นิวัฒน์ ศิลปสมศักดิ์ ถ่ายภาพ
สายสินธ์ อำนวยการสร้าง
อลงกรณ์ กำกับการแสดง

Exit mobile version