Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ลูกทุ่ง
Our Rating
Your Rating

ลูกทุ่ง

ลูกทุ่ง

ลูกทุ่ง
ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง
31 มีนาคม 2482
ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง บริษัทภาพยนตร์ไทยจํากัด
ผู้อํานวยการสร้าง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้ประพันธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้กํากับ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้ถ่ายภาพ ประสาท สุขุม A.S.C.

เรื่องย่อ
ณ ลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสาลี อันเป็นเขตกสิกรรม ครอบครัวของพ่อชมดํารงชีพด้วยการทําไร่ไถนามาหลายชั่วอายุคน พ่อชมมีลูกชายด้วยกันอยู่สองคน คือ ช่วย คนพี่คิดจะเจริญรอยตามพ่อ สืบทอดอาชีพ กสิกร แต่ ชู คนน้องมักใหญ่ใฝ่สูงอยากจะเป็นขุนนาง ท่ามกลางเสียงคัดค้านของพ่อชม ชูจึงต้องดิ้นรนหาทาง ได้เล่าเรียนด้วยตัวเอง และโชคชะตาก็เข้าข้างซู เมื่อวัน หนึ่ง ขุนกสิกิจเดินทางมายังจังหวัดสาลีเผอิญถูกตาต้องใจชูเข้า เพราะตัวเองมีแต่ลูกสาวไม่มีลูกชาย จึงขอรับอุปการะชูให้ได้เข้าเรียนที่กรุงเทพ

หลายปีผ่านไป ชูไต่เต้าจนได้เป็นนายอําเภอ สมอย่างที่หวังไม่เพียงแต่หน้าที่การงานจะก้าวหน้า เรื่องของหัวใจก็กําลังปลูกต้นรักอยู่กับ ผจง ลูกสาวสุดสวยของ ขุนกสิกิจนั่นเอง ไม่นานหลังจากนั้นก็มีเหตุให้ชูต้องกลับยังบ้านเกิด เนื่องจากขุนกสิกิจได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยากสิกิจมาประจําอยู่ที่จังหวัดสาลี บัดนี้ ดํา กับ แจ๋ว เพื่อนเล่นในวัยเด็กของชูผันตัวไปเป็นอันธพาลปล้นทรัพย์ชาวบ้าน เป็นที่เดือดร้อนนัก ร้อนถึงหน้าที่ของนายอําเภอ ที่ต้องบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่ชาวบ้าน แต่นายอําเภอชู กลับแสดงท่าที่เจ้ายศเจ้าอย่าง เป็นเหตุให้ชาวบ้านต่าง พากันเกลียดชัง ดีที่ช่วยคอยช่วยเหลือไกล่เกลี่ย ช่วยจึงเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน รวมทั้งพระยากสิกิจกับผจง ลูกสาวที่เกิดหลงใหลได้ปลื้มในตัวช่วย เพราะนับถือคนประกอบอาชีพกสิกรรมอันเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

เมื่อช่วยรู้ว่าผจงเริ่มมีใจให้ จึงเริ่มไว้ตัวด้วยรู้ว่าน้องชายสมัครใจรักผู้หญิงคนนี้ และแล้วเหตุร้ายก็เกิดขึ้น เมื่อแจ๋ววางแผนออกปล้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ช่วย จึงปลอมตัวเป็นโจรเพื่อเกลี้ยกล่อมให้แจ๋วกลับใจ เคราะห์ร้ายครานี้ ตํารวจก็สืบทราบแผนการเช่นกัน จึงนํากําลังล้อมจับ ช่วยจึงติดร่างแหไปด้วย ผจงไปขอร้องให้แจ่ว ช่วยบอกความจริงกับตํารวจ แจ๋วซึ่งสํานึกในบุญคุณของช่วยอยู่แล้วก็ยอมทําตาม ทําให้ช่วยพ้นผิดและได้ครอง รักกับผจง ชูจึงได้สํานึกและกลับตัวเป็นข้าราชการที่ตั้งแต่นั้นมา

นักแสดง
โปร่ง แสงโสภณ เป็น ช่วย
สมพร เฉลิมศรี เป็น ผจง
เสริม ประสพชัย เป็น ชู
ละม่อม พุ่มเสนาะ เป็น ขุนกสิกิจ
พรรณี กาญจนินทุ เป็น นางกสิกิจ
อบ บุญติด เป็น เถ้าแก่ฮั่วหยง
ชิต คุ้มสอน เป็น พ่อชม
อุดม พันธ์บรรจง, แดง สาทประสิทธิ์

ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร เมษายน พ.ศ. 2483

ฉายต้อนรับปีใหม่ 2483 ซึ่งสมัยนั้นวันปีใหม่ คือ วันสงกรานต์

 

 

 

Reviewed by admin on 17 March 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: