Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ลูกผู้ชาย
Our Rating
Your Rating

ลูกผู้ชาย 2495

ลูกผู้ชาย

ลูกผู้ชาย
ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์
29 พฤษภาคม 2495
ฉายที่ ศรีอยุธยา
ผู้ประพันธ์ มนัส จรรยงค์

เค้าเรื่อง
“ภาพยนตร์ไทยชีวิตของลูกชาวนาที่มีมานะอดทน สร้างตัว สร้างสกุล เป็นคติน่าเลื่อมใส”

นักแสดง
เชาว์ แคล่วคล่อง, สาลี สมคะเน, รําเพย ณ นคร

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2495

 

 

 

Reviewed by admin on 03 August 2019

Leave a Comment

%d bloggers like this: