หนังไทย

ลูกเขยกำนัน

ลูกเขยกำนัน (2525)

รัศมีฟิล์ม เสนอ
ลูกเขยกำนัน
สมบัติ เมทะนี ทูน หิรัญทรัพย์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
ดามพ์ ดัสกร, รอง เค้ามูลคดี, ฉวีวรรณ บุญปรก,
ฉัตร มงคลชัย, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ดู๋, หนำเลี๊ยบ,
แป้น, ม.ล.โกมล, โป๋
ศราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
เป้า บทภาพยนตร์
เทอด ดาวไท-ป้อมเพชร กำกับการแสดง

Exit mobile version