Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ลูกเหนือ
Our Rating
Your Rating

ลูกเหนือ

ลูกเหนือ (2525)
ลูกเหนือ
เอ็น.จี.โปรดัคชั่น เสนอ
น้อย เกตุงาม กำกับการแสดง
ความรักคือยาพิษ…สะใจ…สาใจ…
สุดแค้นที่ต้องชำระ…มีด...ปืน
ลูกเหนือ
สมบัติ เมทะนี เนาวรัตน์ วัชรา
ปืนไทย เสาเวียง นิภาพร นงนุช ไพโรจน์ ใจสิงห์
ขอแนะนำพระเอกใหม่ ไพฑูรย์ ยุติธรรม, แมน กมลแมน
สิงหา สุริยง, สุรีพร, มารศรี อิศรางกูร,
มาลี เวชประเสริฐ, วิโรจน์, ด.ช.ราชันย์ เกตุงาม
อาทิตย์ ชัยมงคล ถ่ายภาพ
สุภาพร พลเยี่ยม ปีเตอร์ส สร้าง
ซูเปอร์ฟิล์ม จัดจำหน่าย

Reviewed by admin on 08 June 2018

Leave a Comment