Forgot your password?

A password will be emailed to you.

วิวาห์เที่ยงคืน
Our Rating
Your Rating

วิวาห์เที่ยงคืน

วิวาห์เที่ยงคืน
Midnight Wedding

วิวาห์เที่ยงคืน

ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง

วิวาห์เที่ยงคืน Midnight Wedding

ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต
ผู้ประพันธ์
ผู้กํากับ หลวงอนุรักษ์รัถการ
ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต
ผู้ลําดับภาพ ประจวบ อมาตยกุล
ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชลอจิตต์
ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต
วงดนตรี คณะศรีกรุง
ผู้แต่งทํานอง ดุริยะ วาทยะกร
ผู้แต่งคําร้อง จํารัส รวยนิรันต์

เรื่องย่อ
เบ็ญจา กับ ประคอง สองศรีพี่น้องเป็นเด็กกําพร้าแม่ ส่วนพ่อก็ถูกผู้ร้ายฆ่าตาย ในเวลาต่อมา ประคองผู้พี่ตกเป็นภรรยาของ มงคล นักเลงพนันที่ชอบใช้กําลังข่มเหงภรรยา เบ็ญจาพลอยต้องทุกข์ระทมในการอยู่ร่วมกับพี่เขยซึ่งแสนจะกักขฬะและจ้องจะล่วงเกินตัวเองอยู่เสมอ โชคดีที่หลวงราญรณกาจ ตํารวจสันติบาล นํากําลังทําลายซ่องการพนันของมงคลเบ็ญจาและประคอง จึงต้องออกไปทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพ
วันหนึ่ง เบ็ญจาเห็นประกาศหาหญิงสาวเป็น แบบปั้นตุ๊กตาในหนังสือพิมพ์ โดย เสน่ห์ บุตรชายหลวง ราญรณกาจ ผู้ไม่เคยมีความรักแต่ชอบสะสมตุ๊กตาเป็นชีวิตจิตใจ ว่าจ้าง แนม ปั้นตุ๊กตาให้ เบ็ญจาจึงลองสมัครและได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบตุ๊กตา แต่เมื่อใกล้ถึงกําหนดส่งงาน แนมเกิดเลินเล่อขนตุ๊กตาแตก เบ็ญจาจึงอาสาปลอมตัวเป็นตุ๊กตาประวิงเวลาจนกว่าแนมจะปั้นตุ๊กตาตัวใหม่เสร็จ เมื่อเสน่ห์เห็นตุ๊กตาที่แนมนํามามอบ ให้ก็พึงพอใจในฝีมือมาก หารู้ไม่ว่าตุ๊กตานั้นเป็นหญิงสาวปลอมตัวมา
ตกค่่ำ เมื่อทุกคนในครอบครัวของเสน่ห์หลับ เบ็ญจาจึงจะค่อย ๆ ย่องกลับบ้าน ฟากมงคลซึ่งถูกจองจําอยู่ในคุกก็อาฆาตหลวงราญรณกาจยิ่งนัก เมื่อถูกปล่อยตัวจากเรือนจําจึงตรงดิ่งไปที่บ้านหลวงราญรณกาจ หมายจะเอาชีวิต แต่เคราะห์ดีเป็นเวลาที่เบ็ญจากําลังจะ กลับบ้าน จึงได้เห็นคนลอบเข้ามา เบ็ญจารีบผละไปปลุก เสน่ห์ และปราบคนร้ายได้ทัน เสน่ห์จึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้ว ตุ๊กตาที่แนมนํามามอบให้นั้นเป็นเบ็ญจาปลอมตัวมา ก็ พอดีกับที่นาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืน

วิวาห์เที่ยงคืน

นักแสดง
เสน่ห์ นิลภัณฑ์, เบ็ญจา รัตนกุล, เขียน ไกรกุล, นัยนา วาณีวัฒน์, ทองอยู่ เกตุรายนาค, บุญล้อม, ผ่อง ศิริสัมพันธ์, แส ศรีผดุง, ฮะ มิ่งขวัญตา, หลวงราญรณกาจ, หลวงภรตกรรมโกศล, แนม สุวรรณ แพทย์, ผัน นากสุวรรณ, ถนอม ทักษ์ศิริ, ทองคํา มาร์ติน

 

 

 

 

 

Reviewed by admin on 17 March 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: