Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ศึกถลาง

ศึกถลาง

ศึกถลาง
ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที
2 มีนาคม 2499
ฉายที่ ควีนส์
บริษัทสร้าง บูรพาภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง สายสนิท ทัศนียกุล
ผู้ประพันธ์ “รักร้อย”
ผู้กํากับ “ พรานบูรพ์”
ผู้ถ่ายภาพ ฉลาง ประสงค์ผล, มน มณีปันตี, วิจารณ์ ภักดีวิจิตร, สวัสดิ์ หล่อศิริ
ผู้ลําดับภาพ สุธรรม เชาว์สนิท
ผู้ออกแบบฉาก จุมพล กาญจนินทุ
ผู้ทําดนตรีประกอบ เชาวน์ แคล่วคล่อง

เรื่องย่อ
พ.ศ. 2328 เจ้าปดุง กษัตริย์เมือง พม่าส่งญี่หวุ่นมาเป็นแม่กองยกทัพตีเมืองตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง จนกระทั่งถึงเมืองถลาง ขณะนั้นพระยาถลาง เจ้าเมืองกําลังป่วยหนักใกล้ถึงอนิจกรรม คุณหญิงจันทร์ ภรรยาจึงชักชวนมุกด์ น้องสาวช่วยกันปกป้องเมืองถลาง แต่ในเวลานั้นขุนยศ ทหารไทยคิดคดนําพวกไปสมคบ พม่า เพราะทะเยอทะยานอยากครองเมืองถลาง และ เสนอว่าจะปล้นเสบียงเพื่อขอแลกกับตําแหน่งเจ้าเมือง ขุนยศใช้ให้เดี๋ยวไปปล้นเสบียง

เดี่ยว ใจซื่อ นําความไปบอกใย ใยกับแวว สาว เมืองถลางจึงสกัดแผนการของขุนยศ ขุนยศลงโทษเดี่ยว ด้วยการให้ฉุดแววคนรักมาสังเวย ทําให้ทั้งสองโดนขัง ขุนยศซึ่งทํางานพลาดไปจึงขอโอกาสแก้ตัวกับแม่กองพม่า แต่ไม่ทันเสียแล้ว คุณหญิงจันทร์กับน้องสาวรวมกําลัง ชาวบ้านบุกฐานที่ตั้งทัพของพม่า ขุนยศถูกเดี่ยวฆ่าตายในกองเพลิง พระไชยเผาฐานทัพจนทหารพม่าถอยร่นหนีลงทะเล คุณหญิงจันทร์กับน้องสาวสามารถนําทัพสําเร็จ จึงได้รับพระราชทานยศเป็น ท้าวเทพสตรีกับท้าวศรีสุนทร

นักแสดง
ชัช หอทอง เป็น พระยาถลาง
เนียน วโรทัย เป็น คุณหญิงจันทร์
ลมัย สุวรรณะ เป็น ท่านมุกด์
เชาว์ แคล่วคล่อง เป็น พระไชยฯ
สุรชาติ ไตรโภค เป็น หลวงประชา
จุมพล กาญจนินทุ เป็น ขุนยศ
เปรื่อง แสนฤทธิ์ เป็น จ่าพลาย
ปัญจะ สุทธรินทร์ เป็น เดี่ยว ใจซื่อ
จิตรา นาคน้อย เป็น แวว
สุจินดา ขําขจร เป็น ใย
คล้อง วัชโรบล เป็น ญี่หวั่น
วิเชียร แพทย์ดี เป็น เตรชะวา

ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499

 
Reviewed by admin on 05 February 2021

Leave a Comment

%d bloggers like this: