Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สมิงลาทุ่ง
Our Rating
Your Rating

สมิงลาทุ่ง

สมิงลาทุ่ง

สมิงลาทุ่ง

ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์
? พฤศจิกายน 2494
ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง เคหะนันทน์ภาพยนตร์
ผู้ประพันธ์ ส. อาสนจินดา
ผู้พากย์ เสน่ห์โกมารชุน และคณะเสน่ห์ศิลป์

เค้าเรื่อง
“รักอย่างหยดย้อยอ่อนหวาน ดุเดือด ด้วยการต่อสู้ เรื่องของเลือดและน้ําตา ฯลฯ
“ ขึ้นชื่อว่า “เสือ” จะยอมให้นักเลงลบลาย ง่าย ๆ ไม่ได้ จะต้องแลกกันด้วยเกียรติและชีวิต! “สมิง ลาทุ่ง” เป็นเรื่องประเภทนี้ และประกอบไปด้วยรัก สะเทือนใจ… “สมิงลาทุ่ง” เป็นภาพยนตร์สีธรรมชาติสวย สดอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่อยู่แนวหลังใครในเรื่อง “” ประเภท เดียวกัน ฯลฯ…”

นักแสดง
ประมินทร์ จารุจารีต, มานิตย์ อ้นอําพล, อาภรณ์เคหะนันทน์

ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤศจิกายน พ.ศ.

 

 

 

Reviewed by admin on 31 July 2019
Comments are closed on this post.