Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สวยแต่ซน
Our Rating
Your Rating

สวยแต่ซน

สวยแต่ซน (2521)
สวยแต่ซน
โชคชัยโปรดัคชั่น
โดย โชคชัย มหาสมบัติ เสนอ
สวยแต่ซน
ของ สวิณิต
นำโดย
วิฑูรย์ กรุณา อำภา ภูษิต ลักษณ์ อภิชาติ
ผดุงศรี โสภิตา, สาวิตรี ศรีอรทัย, วีรวรรณ โทณะวณิก,
มารศรี ณ บางช้าง, พิทยา เสนีย์, อนงค์มาศ สร้อยคีรี
ขอแนะนำขวัญใจวัยรุ่น
จากโรงเรียน “อัศวินการแสดง”
คมกฤช อัศวิน, มนตรี จักรชัย
กิ่ง ถวิลแก้ว อำนวยการสร้าง
แดง เสนีย์ กำกับการแสดง
เครือมาศ สร้อยคีรี ดำเนินงาน
มณู วรรณายก ถ่ายภาพ
ช.พจน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

ดูหนังไทย สวยแต่ซน เต็มเรื่องแบบถูกลิขสิทธิ์

Reviewed by admin on 07 February 2019

Leave a Comment

%d bloggers like this: