Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สองดาบ
Our Rating
Your Rating

สองดาบ

สองดาบ

สองดาบ
ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที
10 สิงหาคม 2499
ฉายที่ ศรีราชวงศ์
บริษัทสร้าง โรงถ่ายภาพยนตร์ส. อาสนจินดา
ผู้อํานวยการสร้าง สมใจ อาสนจินดา
ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท ส.อาสนจินดา
ผู้ถ่ายภาพ วิจารณ์ ภักดีวิจิตร
ผู้ลําดับภาพ ฉกรรจ์ บัลลังก์รัตน์
ผู้กํากับศิลป์ วิทย์ อัคนียากร
ผู้ออกแบบและสร้างฉาก อุไร ศิริสมบัติ, ชลอ ชมน้อย
ผู้ทําดนตรีประกอบ สง่า อารัมภีร์
ผู้พากย์ พันคํา – อําภาพรรณ

เรื่องย่อ
ราว พ.ศ. 1500 หลังจากเจ้าเมือง อ้ายพญาของไทยเสียชีวิตลง บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย ข้อยน้อย ราชโอรสองค์เล็กหนีไปอยู่ป่า ปล่อยให้ ข้อย อ้าย พระเชษฐาซึ่งอ่อนแอปกครองบ้านเมือง ทําให้ท้าว พยากและแสนพญา ทหารใจคดคบคิดกันทรยศ โดยให้ อ่อนส่วย พระสนมเอกปั่นหัวข้อยอ้าย คอยยุยงให้ข้อยอ้ายคุมทหารออกปล้นหัวเมืองใหญ่น้อยต่าง ๆ

ขณะนั้นเอง พระเจ้าเง่กโกวโจว แห่งเมือง เง่กลั่ง เมืองหน้าด่านของจีน ต้องการเชื่อมสัมพันธไมตรี กับเมืองอ้ายพญา จึงให้ เซอวเชอว มหาเสนาบดีนําตัว เจ้าหญิงเง่กลั้งไปอภิเษกสมรสกับเจ้าชายเมืองอ้ายพญา ระหว่างทางขบวนถูกปล้นจากกองโจร เจ้าหญิงเง่กลั้ง จึงสลับตัวกับ กิมสี สาวใช้อําพรางตัว ข้อยน้อยซึ่งเห็น เหตุการณ์รีบเข้าไปช่วยและตามมาคุ้มครอง เมื่อมาถึง
ท้องพระโรงอ้ายพญา ข้อยน้อยก็โจมตีท้าวพยากทันที แต่ ไม่สามารถเอาชนะได้จึงรีบหลบหนีไปพร้อมเง่กลั่ง ท้าว พยากจับตัวกิมสีเพราะเข้าใจว่าเป็นราชธิดา เมื่อความ แตกก็ร่วมมือกับแสนพญาและอ่อนส่วยบุกเข้าจับเง่กลั้ง

ข้อยอ้ายจะยกทัพคนป่าของข้อยน้อยเข้าโจม ตีท้าวพยาก แสนพญาหลอกล่อเซอวเซอวให้ร่วมมือกัน โดยสัญญาว่าจะมอบเจ้าหญิงเง่กลั่งเป็นของเซอวเซอว ข้างฝ่ายอ่อนส่วยพยายามปั่นหัวให้ข้อยน้อยทรยศพี่ชาย แต่ข้อยน้อยไม่หลงกล ข้อยอ้ายกับข้อยน้อยจึงร่วมดาบ ต่อสู้ศัตรูอย่างไม่ลดละเพื่อปกป้องเมืองอ้ายพญา

สองดาบ

นักแสดง
ส. อาสนจินดา เป็น ข้อยอ้าย
ยูไมชิน เป็น เง่กลั้ง
ทานทัต วิภาตะโยธิน เป็น ข้อยน้อย
แน่งน้อย แสงสุวิมล เป็น อ่อนส่วย
สมถวิล มุกดาประกร เป็น ท้าวพยาก
เมืองเริง ปัทมินทร์ เป็น แสนพญา
สาหัส บุญหลง เป็น ฮันโฮ้ว
เสี่ยล้อต๊อก เป็น ต๊อก
สังเวียน หาญบุญตรง เป็น ท่านเซอวเซอว
อารยา ทรัพย์สมิง เป็น กิมสี
พร้อมด้วยนักดาบแห่งลูกบ้านช่างหล่อ

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ สิงหาคม พ.ศ. 2499
ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง สองดาบ พ.ศ. 2499

Reviewed by admin on 25 March 2021

Leave a Comment

%d bloggers like this: