Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สามสิงห์ดงเสือ
Our Rating
Your Rating

สามสิงห์ดงเสือ

สามสิงห์ดงเสือ (2519)

สามสิงห์ดงเสือ

จงรักษ์ฟิล์ม
เสนอ ผลงานอันดับ 1
นำ 3 พระเอก พบ 3 นางเอก
สมบัติ เมทะนี ยอดชาย เมฆสุวรรณ ไพโรจน์ ใจสิงห์
พบ
นัยนา ชีวานันท์ ปริศนา ชบาไพร รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร
ร่วมด้วย ดามพ์ ดัสกร, ชาญ,
แพน บอระเพ็ด, ทวน, เหมยฟ้า
และดาราสมทบอีกคับคั่ง
เมื่อสามสิงห์นักเลงจริงโคจรมาพบกัน
เสือร้ายทั้งหลายต้องกระเจิง ใน…
สามสิงห์ดงเสือ
พยุง พยกุล กำกับการแสดง
จงรักษ์ พึ่งสวัสดิ์ อำนวยการสร้าง
ประศักดิ์ พยนต์ภาค กำกับบท
นคร ภู่ดี ถ่ายภาพ
ไทยสตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 09 October 2018
Comments are closed on this post.
%d bloggers like this: