สามเกลอปราบวายร้าย

สามเกลอปราบวายร้าย


ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / พากย์ / ความยาว …. นาที
30 เมษายน 2497
ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี
นักแสดง สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, จุมพล ปัทมินทร์, อบ บุญติด, ฟ้อน, ตาล กิ่งเพ็ชร์, ทานทัต, ประสาร ยรรยงค์, ปราณีต, ทัศนีย์, พิศมัย, ล้อต๊อกน้อย

ที่มาภาพ นิตยสารข่าวภาพยนตร์ พ.ศ. 2497

 
Exit mobile version