Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สามเสือสมุทร
Our Rating
Your Rating

สามเสือสมุทร

สามเสือสมุทร

สามเสือสมุทร
ฟิล์ม 16 มม./สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที
31 พฤษภาคม 2497
ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง สหนาวีไทยภาพยนตร์ ในความร่วมมือของกรมสวัสดิการทหารเรือ
ผู้อํานวยการสร้าง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์
ผู้อํานวยการแสดง น.อ. ยงยุทธ อาชวาคม
ผู้กํากับ อนุมาศ บุนนาค
ผู้เขียนบท เพียงพร พลาดิสัย
ผู้ถ่ายภาพ วิเชียร วีระโชติ
ผู้พากย์ รุจิรา – มารศรี
นักแสดง สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ปรานี วงศ์ยศไกร, เกรียงเดช, สมควร กระจ่างศาสตร์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ศิริพงศ์ อิศรางกูร, สัมพันธ์ อุมากูล, สมพล กงสุวรรณ

เค้าเรื่อง “เนื้อเรื่อง หนักไปในเรื่องชาติ เหมาะสมกับเหตุการณ์อนาคต ซึ่งไทยประเทศอาจจะ ต้องประสบก็อาจเป็นได้แสดงให้เห็นถึงความรักชาติไทย ของเหล่าลูกนาวี เน้นให้เห็นถึงความรักระหว่างอากับ หลานระหว่างชาติไทยอันเปนสุดที่รักของเขา แสดงให้ซึ้ง ถึงชีวิตของลูกดอกประดู่ซึ่งจะไม่รู้วันโรย การยกพลขึ้น บุก ยุทธวิธีการโจมตี ฯลฯ”

ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ พฤษภาคม พ.ศ. 2497
ที่มาภาพ (บน) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
(สองภาพล่าง) นิตยสารผดุงศิลป์ เมษายน พ.ศ.2497

 
Reviewed by admin on 02 February 2021

Leave a Comment

%d bloggers like this: