หนังไทย

สามใบเถา

สามใบเถา (2523)

จิรบันเทิงฟิล์ม โดย จิรวรรณ กัมปนาทแสนยากร สร้าง
พบ 3 สาวที่คุณแสนรักพร้อมกัน ครั้งแรกและครั้งเดียว
3 สาว 3 รส 3 สดใส น่ารักไปคนละอย่าง
สามใบเถา


ของ ศุภักษร
ความสดใหม่ในโลกภาพยนตร์
สามดาวพราวแสง
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ อำภา ภูษิต
ร่วมด้วย พล พลากร, แท่น (สันติ สุวิรัตนาภัส),
อดิศักดิ์ เจตสมมา, ชูศรี มีสมมนต์, สมชาย สามิภักดิ์,
จันตรี สาริกบุตร, ท้วม ทรนง, ช่อทิพย์ เอกทัต,
ด.ญ.เบญจมาศ จันทรพฤกษา (เชอรี่)
สุทัศน์ ถ่ายภาพ
จิระ และ แสนยากร ร่วมกำกับการแสดง

ฉายที่โรงหนังสยาม และโรงหนังปารีส (สะพานขาว)

Exit mobile version