หนังไทย

สาวนาสั่งแฟน

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท ได้นักร้องลูกทุ่งอมตะคู่ขวัญมาประชันกัน ทั้ง ยอดรัก สลักใจ และ พุ่มพวงดวงจันทร์  มีเพลงเอกสุดไพเราะ จากยอดรัก และ พุ่มพวงที่ไม่สามารถหาชมหาฟังได้อีกแล้ว สำหรับแฟนเพลงของ ราชินีลูกทุ่งไทย คุณ พุ่มพวง ดวงจันทร์ เรื่องนี้คงเป็นอีกหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาด

สาวนาสั่งแฟน (2527)

อินทราชัยภาพยนตร์ เสนอ
ยอดรัก สลักใจ พบ พุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็นครั้งแรก!
สร้างจากเพลงยอดฮิตแห่งปี
สาวนาสั่งแฟน


ของ ส.อาสนจินดา
ยอดรัก สลักใจ พุ่มพวง ดวงจันทร์
ปรัชญา อัครพล, อนุสรณ์ เดชะปัญญา, ส.อาสนจินดา,
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ชูศรี มีสมมนต์, พรพรรณ เกษมมัสสุ,
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สุวิน สว่างรัตน์, ศิรดา ศิรวัฒน์,
อำนวย ศิริจันทร์, โสฬส อรรถศิริ, เจริญ ไอยรา
ฟัง 3 เพลงเอกในเรื่อง จาก ยอดรัก-พุ่มพวง โดย วิเชียร คำเจริญ
อนันต์ ชลวนิช กำกับการแสดง
เล็ก ดวงทองดี ถ่ายภาพ
ธีรยุทธ ปัญญาวนิชกุล อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Exit mobile version