Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สาวน้อย
Our Rating
Your Rating

สาวน้อย

ถึงฟ้าดิน จะสิ้น พิศมัยไมตรี
พี่ไม่สิ้น ภักดี มารศรีน้องน้อย
ถึงวิญญาณ พี่จะดับ ลับลอย
อีกกี่ชาติ พี่จะคอย คอยสาวน้อย ของพี่เอย

สาวน้อย

สาวน้อย

ณัฐพงศ์ภาพยนตร์ เสนอ

สาวน้อย
บทประพันธ์ ของ อาษา ขอจิตเมตต์
จารุณี สุขสวัสดิ์ ไกรสร แสงอนันต์
อำภา ภูษิต เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
ส.อาสนจินดา, ณัฐ ไชยยงค์, สมบูรณ์ สุขีนัย,
ชูศรี มีสมมนต์ และ ปิยะ ตระกูลราษฎร์
พันคำ กำกับการแสดง
ณัฐพงศ์ ทองศิริ อำนวยการสร้าง
โศจิรัตน์ บุญเรือง สร้างบท
สีบุญเรืองฟิล์ม จัดจำหน่าย
ใบปิดวาดโดย ริ้ม
สาวน้อย พ.ศ. 2501

 

Reviewed by admin on 20 February 2013

Leave a Comment