สาวสิบเจ็ด

สาวสิบเจ็ด

ผลงานวัยสวาท อันดับแรก ของ
ชนะ คราประยูร
สร้างบท-ลำดับภาพ-กำกับการแสดง
วัยสาว-วัยเซ็กส์
สาวหนึ่งดิ้นรนต่อสู้กับแสงแดด
และไม่ยอมแปดเปื้อนกับแสงเทียน
อีกสาวหนึ่งถือความสวยเป็นมงกุฎ ไม่ยอมหยุดในรสรัก
ใครจะพุ่งขึ้นหรือถลำลง ขึ้นอยู่กับวัย…
สาวสิบเจ็ด
ของ “มธุรส”
สมบัติ เมทะนี วันดี ศรีตรัง
รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร สุริยา ชินพันธ์
วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชนะ ศรีอุบล ฯลฯ
โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ
ช.พิริยะฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Exit mobile version