Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สาวเครือฟ้า
Our Rating
Your Rating

สาวเครือฟ้า 2508

สาวเครือฟ้า

สาวเครือฟ้า
สร้างใหม่ สร้างให้เหนือกว่า มโหฬารกว่า
มารุตฟิล์ม เสนอ
มิตร ชัยบัญชา พิศมัย วิไลศักดิ์ ใน
สาวเครือฟ้า
สร้างใหม่
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, น้ำเงิน บุญหนัก, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
ขอแนะนำสาวโสภา “ดาราทอง” หน้าหวาน
เนตรนภา ดารารัตน์
พร้อมด้วย 6 นางงาม เทพีเชียงใหม่
และดิสพงศ์ โอวาทสาร บ.ก.เมืองเหนือ ให้เกียรติร่วมแสดง
มารุต อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง
ใหม่ด้วยฉาก ตื่นตาวิจิตรตระการตา
ใหม่ด้วยดาราสุดยอดนิยม
เอวันฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดง สาวเครือฟ้า:
มิตร ชัยบัญชา
พิศมัย วิไลศักดิ์
ประจวบ ฤกษ์ยามดี
น้ำเงิน บุญหนัก
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม

Reviewed by admin on 17 July 2018

Leave a Comment