Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สิงห์ทมิฬ
Our Rating
Your Rating

สิงห์ทมิฬ

สิงห์ทมิฬ

สิงห์ทมิฬ
ฟิล์ม 16 มม. /สี (ธรรมชาติ) / พากย์
6 สิงหาคม 2495
ฉายที่ ศรีอยุธยา
บริษัทสร้าง กรุงไทยภาพยนตร์

เค้าเรื่อง “พ่อเป็นนายตํารวจ ลูกเป็นโจร ไม่ แปลก …. พ่อจับลูก ลูกยอมให้พ่อจับ ไม่แปลก … แต่เมื่อ ลูกประกาศสู้พ่อ! และพ่อประกาศจับตายลูก!! นั่นคือ …. “สิงห์ทมิฬ” ”

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2495

 

 

 

Reviewed by admin on 02 September 2019
Comments are closed on this post.
%d bloggers like this: