Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สิงห์รถบรรทุก 2
Our Rating
Your Rating

สิงห์รถบรรทุก 2

สิงห์รถบรรทุก 2 (2527)

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเชลล์ จำกัด สนับสนุน
ทองทรัพย์สินธุ์โปรดักชั่น สร้าง
โลดทะยาน..ไปบนถนนบันเทิงทุกสาย
มันหยด..ยอดสะเด็ด..เผ็ดแสบจริงๆ
สิงห์รถบรรทุก 2
ของ เพชร สถาบัน
กองทัพรถบรรทุกบุกแล้ว กึกก้องถล่มทั้งเมือง!

สิงห์รถบรรทุก 2

สรพงศ์ ชาตรี ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง
พิศมัย วิไลศักดิ์, มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ,
ฤทธิ์ ลือชา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, พิภพ ภู่ภิญโญ,
อนันต์ สัมมาทรัพย์, เมืองเริง ปัทมินทร์, ยอด นครนายก,
โพธิ์เงิน และ มัตติกา เกียรติสกุล
สมาน ทองทรัพย์สิน อำนวยการสร้าง
2 ผู้กำกับดัง
พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที, สมาน ทองทรัพย์สิน ผนึกกำลังกำกับ
โคลีเซี่ยมฟิล์ม จัดจำหน่าย

Reviewed by admin on 26 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: