หนังไทย

สิงห์เดี่ยวดงนักเลง

สิงห์เดี่ยวดงนักเลง (2521)
สิงห์เดี่ยวดงนักเลง
78 โปรดัคชั่น เสนอ
ภาพยนตร์ชีวิตการต่อสู้ ของชายชาตรี
ลุยเดี่ยวเข้าดงปืน และดงดอกรัก
พยุง พยกุล กำกับการแสดง
สิงห์เดี่ยวดงนักเลง
ของ วสันต์ อัครเดช
สมบัติ เมทะนี ปริศนา ชบาไพร
ยอดชาย เมฆสุวรรณ ดวงชีวัน โกมลเสน
ขอแนะนำดาวรุ่งดวงใหม่ อุไรวรรณ เชยวงศ์
ดามพ์ ดัสกร, บดินทร์, พล พันเชิง, เด่น ปรีชา,
บู๊ วิบูลย์นันท์, นภาพร หงสกุล, เพลินพิศ,
โกร่ง กางเกงแดง, แป้น ปลื้มสระไชย, แพน บอระเพ็ด,
วีระพล, ทวน, หมี, โรม, ลอง, เล็ก
พเยาว์ ไม่อ่อนมือ ดำเนินงาน
นคร ภู่ดี ถ่ายภาพ
ประศักดิ์ พยนต์ภาค กำกับบท
ไทยสตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Exit mobile version