Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สียามา
Our Rating
Your Rating

สียามา

สียามา

หนึ่งตำนานของผู้กล้า ที่ถูกซ่อนไว้ในหน้าประวัติศาสตร์

สียามา

เนื้อเรื่องย่อ: พ.ศ. 2307 ในยุคแห่งกรุงศรีอยุธยา ในภาวะสงคราม ผู้รุกรานเดินทัพมุ่งตัดกำลังอยุธยาจากทุกด้าน หนึ่ง มังมหานรธา เป็นแม่ทัพ ตีหัวเมืองทางทวาย กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เข้าล้อมพระนคร อีกด้านหนึ่ง เนเมียวสีหบดี เป็นแม่ทัพ ตีหัวเมืองทางเหนือ จะเข้ามาทางใต้เพื่อตีอยุธยา

บ้าน สียามา ที่เคยสงบสุขก็อยู่ในภาวะสงครามเช่นกัน ชาวบ้านผู้กล้าแห่งบ้านสียามา ต่อสู้กับผู้รุกรานที่เดินทัพหลงออกนอกเส้นทาง แต่ในระหว่างการต่อสู้ จู่ ๆ เกวียนประหลาดก็โผล่ขึ้นมา โดยมี อาณา, โบ๊ต และ กิ๊ฟ นั่งอยู่ ทั้งหมดตกใจกับสิ่งที่เกิด และขับเกวียนหนีเข้าหมู่บ้านสียามา พวกเขานำความสามารถเข้าช่วยเหลือหมู่บ้านสียามา

นักแสดง:

ธันญ์ ธนากร  
ฐิติมา มะลิวัลย์  
ณัฐนันท์ จันทรเวช  
บริบูรณ์ จันทร์เรือง  
หรรษพลณ์ คงสิบ  
มานพ อัศวเทพ  
สมภพ เบญจาธิกุล  
อมรพรรณ กองตระการ  
Reviewed by admin on 03 November 2018

Leave a Comment