หนังไทย

สื่อรักแสนรู้

สื่อรักแสนรู้ (2523)

นิวัฒน์ฟิล์ม ภูมิใจเสนอ
ความสนุกสำหรับคุณ ความน่ารักสำหรับคนข้างเคีย
ความขบขันสำหรับครอบครัว…
ความพยายามสูงสุดในการดำเนินงานสร้างและกำกับ
ของ…ไพโรจน์ สังวริบุตร
เสนอความสุขซุกไว้ในห้องหัวใจคุณ
สื่อรักแสนรู้


ไพโรจน์ สังวริบุตร เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
ร่วมด้วย พุงก้า และ เหมียว
หมาและแมวไทยแสนรู้
นิวัฒน์ฟิล์ม โดย
นิวัฒน์ จิตรเสรีพงษ์ อำนวยการสร้าง
ผลงานของเบสท์ซีเนม่า
บุญยงค์ มงคลเมือง ถ่ายภาพ
ปราจีน ทรงเผ่า สร้างเพลง
นิวัฒน์ฟิล์ม จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
*ใบปิดวาดโดย SUPER TEAM

Exit mobile version