หนังไทย

สุดหล้าฟ้าเขียว

สุดหล้าฟ้าเขียว


ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที
17 สิงหาคม 2499
ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง จรัญภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง จรัญ ปัญญาพริ้ง
ผู้กํากับ เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้เขียนบท เสน่ห์ โกมารชุน
ผู้ถ่ายภาพ ไพรัช สังวริบุตร
ผู้ลําดับภาพ ไพรัช สังวริบุตร
ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา – มารศรี
เสน่ห์ – จุรี

เรื่องย่อ

มะลิ สาวใช้บ้าน พลเรือโทพระยา ยุทธไกร และ คุณหญิงสงวน แอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง กับ ธารา ลูกชายของคุณหญิงสงวนจนตั้งครรภ์ ธาราไม่ กล้าบอกความจริงกับพ่อแม่ ประจวบกับที่เขาต้องย้าย ไปประจําที่สถานทูตไทยในอังกฤษ จึงให้สัญญากับมะลิ ว่าจะเขียนจดหมายมาสารภาพความจริงกับพ่อแม่ในภายหลัง

เมื่อคุณหญิงรู้ว่ามะลิตั้งครรภ์ก็ลงโทษเฆี่ยนตี และคาดคั้นจากมะลิว่าใครเป็นพ่อของเด็ก แต่มะลิก็ไม่ ยอมปริปากบอก เกื้อ คนขับรถทนเห็นมะลิถูกทรมาน ไม่ได้จึงรับว่าเป็นพ่อของเด็ก คุณหญิงไล่ทั้งสองออกจาก บ้านเอื้อพามะลิไปเช่าห้องแถวเก่า ๆ และพยายามหาเงิน ทุกวิถีทางเพื่อเลี้ยงดูมะลิและลูก แม้จะต้องเป็นโจรก็ตาม วันหนึ่ง เกื้อไปวิ่งราวกระเป๋าของ แน่งน้อย ตํารวจจึงตาม มาจับตัวเปื้อที่บ้าน แน่งน้อยเห็นสภาพความเป็นอยู่ของ เกื้อจึงรับอุปการะมะลิและลูก

เวลาผ่านไป ธารากลับจากอังกฤษหวังจะได้พบ หน้าลูกเมียแต่ไม่พบ พระยายุทธไกรจึงเล่าเรื่องราว ทั้งหมดให้ธาราฟัง ธาราออกตามหามะลิและลูกทันที ส่วนเกื้อหลังจากพ้นโทษก็ตามมาหามะลิที่สงขลา ใน ขณะที่มะลิกําลังจะตัดสินใจแต่งงานกับเสี่ยเม้ง เพื่อ ทดแทนบุญคุณแน่งน้อยที่รับหน้าที่แม่สื่อ

นักแสดง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช เป็น มะลิ
เชาว์ แคล่วคล่อง เป็น เกื้อ
เสน่ห์ โกมารชุน เป็น ธารา
พิมพ์ประไพ คําเรียบร้อย เป็น ประไพ
แน่งน้อย แสงสุวิมล เป็น แน่งน้อย
สงวน รัตนทัศนีย์ เป็น คุณหญิงสงวน
สําราญ เหมือนประสิทธิเวช เป็น พระยายุทธไกร
ล้อต๊อก เป็น ต๊อก
ชูศรี โรจนประดิษฐ์ เป็น ศรี
ทองแป๊ะ สินจารุ เป็น ขุนบําบัดโรคา
ทองฮะ วงษ์รักไทย เป็น เถ้าแก่เฮง
ล้อต๊อกน้อยเป็น เปีย
แป๊ะอ้วน เป็น โต
บังเละ เป็น บังหมัด
จรูญ เจริญสุข เป็น นายแพทย์จรูญ
อุเทน เป็น เทน
สวัสดิ์ เป็น สวัสดิ์
เฉลิม (ก๊กเฮง) เป็น เฉลิม
วรรณี ศรวิลัย เป็น วรรณี
ตุ๋ย เป็น ตุ๋ย

ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง สิงหาคม พ.ศ. 2499

Exit mobile version