Forgot your password?

A password will be emailed to you.

หนุ่มบ้านนา สาวนาเกลือ
Our Rating
Your Rating

หนุ่มบ้านนา สาวนาเกลือ

เสมาชัยภาพยนตร์ เสนอ
หนุ่มบ้านนา สาวนาเกลือ

หนุ่มบ้านนา สาวนาเกลือ
ตลกแปลก แหวกตลาด กว่าหนังฮา ทั้งตระกูล
รักอลเวง ครื้นเครง เฮฮา เพิ่มชีวิตชีวา ให้กับหนุ่มสาว
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์
ส.อาสนจินดา, รุ่งนภา กลมกล่อม, ล้อต๊อก,
ชูศรี มีสมมนต์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์,
ก๊กเฮง, ชินดิษฐ์ บุนนาค, ผดุงศรี โสภิตา,
มร.ลี่หลอ, กรองจิตต์, สาณิตา ชัยเจริญ นางเอกวัยรุ่น,
สันติภาพ บุนนาค, สวาท นาคศิริ, สิงห์ใหญ่
สมาน คัมภีร์ อำนวยการสร้าง
บุรุษรัตน์ สร้างบท
เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ
ชัย พิริยะ กำกับการแสดง
โกบราเดอร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 11 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: