Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

หมอบ้านนอก
Our Rating
Your Rating

หมอบ้านนอก

สุรสีห์ ผาธรรม เสนอ คุณธรรมที่ฝืนกฎหมาย
หมอบ้านนอก

หมอบ้านนอก
สุพงษ์ ผาธรรม กำกับการแสดง
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ จารุณี สุขสวัสดิ์
แสงเดือน ดารา, ดู๋ ดอกกระโดน, ตะวัน บรรเจิด,
อุดม พลแสน, แป๋ว ชวนชื่น, สุภาพ พลตาล,
ต้น โตมร, คม ท่าข้าม
ศิลปินรับเชิญ
สุชาติ แสงธรรม, จุฬาพรรณ ไกรฤกษ์, มิสเตอร์ ยาร์บ
ดาวน้อย สีบุญเรือง-รักษ์ หล่อเกษมสานต์-โรงแรมเพชรเกษม จ.สุรินทร์
อุปการะ
อิสระ หลาวทอง-มงกุฎ พวงช้อย กำกับศิลป์
ศราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
แสนยานุภาพ สังขวนิช บทภาพยนตร์
สีบุญเรืองฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย สัมฤทธิ์

Reviewed by admin on 20 February 2013

Leave a Comment