Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

อัศวินสาว

อัศวินสาว

อัศวินสาว
ฟิล์ม 16 มม. / สี (โกดั๊คโครม) / พากย์ / ความยาว …. นาที
27 กรกฎาคม 2497
ฉายที่ ศาลาเฉลิมไทย, แกรนด์
บริษัทสร้าง นครพิงค์ภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง สนาน – วรรณภา
ผู้ถ่ายภาพ อรกิจ อมาตยกุล
ผู้พากย์ เทพา, เสนาะ, วรรณภา

เรื่องย่อ

เชิงชาย กับ อัศนี สองเพื่อนรักต้อง มาผิดใจกันเพราะต่างก็หลงรัก อารมณ์ หลายปีผ่านไป อัศนี้ได้เป็นนายตํารวจและได้รับมอบหมายให้ตามล่า สมุนของเชิงชายที่ค้าของเถื่อน เชิงชายทราบข่าวจึงสั่ง ฆ่าอัศนี ทําให้อารมณ์กลายเป็นภรรยาหม้าย ต้องเลี้ยง มาริน ลูกสาวเพียงผู้เดียว

เวลาผ่านไป มารินโตเป็นสาวสะพรั่ง เข้าศึกษานักเรียนนายร้อยตํารวจหญิงเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์จากพ่อ แต่ก่อนมารินสําเร็จการศึกษาเพียงไม่กี่วัน อารมณ์ก็ถูกฆ่าตาย ขณะนั้นเอง ทางราชการสั่งให้มารินปลอมตัว สมัครไปเป็นเลขานุการิณีของเชิงชาย ทําให้ตํารวจสามารถบุกทลายที่ซ่องโจรของเชิงชายได้สําเร็จ เชิงชายจับตัว มารินหนีไปกบดานที่หัวหินโดยมี บรรชา ลูกชายของ เชิงชายไปด้วย มารินหาโอกาสที่เชิงชายเผลอ ฆ่าเชิงชาย เพื่อล้างแค้นแทนพ่อ แม้ตนเองจะรักบรรชาอยู่ก็ตาม

นักแสดง
วิไลวรรณ วัฒนพานิช เป็น ร.ต.ต. หญิงมาริน
ทัต เอกทัต เป็น เชิงชาย
เชาว์ แคล่วคล่อง เป็น ร.ต.อ. อัศนี
สมพงษ์ พงษ์มิตร เป็น จ่าเอกสมพงษ์
วรรณภา วิเศษประภา เป็น อารมณ์
อนุชา บุนนาค เป็น บรรชา
ทัศนีย์ ชูวัสวัต เป็น ร.ต.ต. หญิงทัศนีย์
ดารณี ณ วังอินทร์ เป็น ร.ต.ต. หญิงดารณี

ที่มาภาพ (บน) นิตยสารผดุงศิลป์ มิถุนายน พ.ศ. 2497
(สองภาพล่าง) นิตยสารผดุงศิลป์ กรกฎาคม พ.ศ. 2497
ที่มา นิตยสารข่าวภาพยนตร์ กรกฎาคม พ.ศ. 2497

Reviewed by admin on 12 March 2021

Leave a Comment

%d bloggers like this: