Forgot your password?

A password will be emailed to you.

อาณาจักรนักเลง
Our Rating
Your Rating

อาณาจักรนักเลง

อาณาจักรนักเลง (2521)
อาณาจักรนักเลง
สันติสุชาภาพยนตร์
โดย วิสันต์ สันติสุชา เสนอ
ภาพยนตร์ยิ่งใหญ่เปิดเผยเบื้องหลัง
ขบวนการนักเลงใหญ่ทั่วประเทศ
อาณาจักรนักเลง
ของ ศักดิ์ สุริยา
สมบัติ เมทะนี นาท ภูวนัย ไพโรจน์ ใจสิงห์
ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ ปิยะมาศ โมนยะกุล
ดวงใจ หทัยกาญจน์ ดวงชีวัน โกมลเสน
เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร, โดม สิงห์โมฬี,
ลักษณ์ อภิชาติ, ครรชิต ขวัญประชา, ฉัตร มงคลชัย,
ภูมิ พัฒนายุทธ, แพน บอระเพ็ด, พิภพ ภู่ภิญโญ,
ไสล พูนชัย, ชาติ ชโลธร, ไชยยันต์ สรไกร
จรัญ พรหมรังสี กำกับการแสดง
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
วิสันต์ สันติสุชา อำนวยการสร้าง
สันติสุชาภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 24 December 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: