อินทรีแดนเถื่อน

อินทรีแดนเถื่อน (2537)

เจริญการช่าง ร่วมกับ ชนะชัยภาพยนตร์
สร้าง
อินทรีแดนเถื่อน
“ศักดิ์ มรกต” กำกับการแสดง
ลิขิต กฤษณะมิตร ถ่ายภาพ
บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, สรัญญา สัมพันธ์สุวรรณ, ทรรศนีย์ ศรีพิจิตร,
ไวท์ ผดุงการ, โอดา อาบทิพย์, ด.ช.ทิว มรกต,
สงัด เหงือกงาม, คำตัน ชาตรี, เกรียง ชัยพฤกษ์นุกูล,
ยงค์ อยุธยา, ก้องฟ้า วัฒนา, ทอง, เกษม
เสียงทิพย์ภาพยนตร์-พังโคน ที่ปรึกษา
*ใบปิดโดย PRAWAT SAMRANJING

 

 

 

Exit mobile version