Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

อินทรี 4 แคว
Our Rating
Your Rating

อินทรี 4 แคว

อินทรี 4 แคว (2527)

อินทรี 4 แคว
ฟ้าสะเทือนเมื่ออินทรีขยับปีก ทั้งจิกทั้งตี…เดนทรชน…
อินทรี 4 แคว
ของ ทศ พญาไท
วี.ไอ.พี.โปรดักชั่น เสนอ
ทูน หิรัญทรัพย์ นิดา สุขสันต์ อุเทน บุญยงค์ กิตติ ดัสกร
พระเอกอีก้อ พงษ์พันธ์ เผ่าไทย
แนะนำดาวบู๊คนใหม่ เด่นดวง ดาวเหนือ
เมือง อพอลโล่, มานพ อัศวเทพ, สิงหา สุริยง,
บู๊ วิบูลย์นันท์, แป้น ปลื้มสระไชย, พรชัย, โป๋ เป่าปี่
แนะนำดาราสาวคนใหม่ ภราไดย ปราเมศรว์
ล้นจอด้วย 2 ดาวยั่วหุ่นมหากาฬ
ศิริพร วงศ์สวาท, อมิตา กุลสวัสดิ์
พร้อมด้วยผู้แสดงนับพัน
ชิตชัย วัชราเกียรติ อำนวยการสร้าง
นพรัตน์ ทิพยโอสถ ถ่ายภาพ
สิทธิ สกุล ผู้ช่วยผู้กำกับ
วิชาญ สุดพิพัฒน์ กำกับการแสดง
บริษัทวี.ไอ.พี.โปรดักชั่น จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

Reviewed by on 14 June 2018

Leave a Comment