Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เขยใหม่ปึ๋งปั๋ง
Our Rating
Your Rating

เขยใหม่ ปึ๋ง ปั๋ง

เขยใหม่ปึ๋งปั๋ง

สยามสตาร์ SIAM STAR
ตลกตุ้งแช่ กะหราป๋า

เขยใหม่ปึ๋งปั๋ง

สมบัติ เมทะนี ปิยะมาศ โมนยะกุล
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, กัณฑรีย์ นาคประภา, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร,
กุมารี โกมารกุล, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, บู๊ วิบูลย์นันท์,
ชูศรี มีสมมนต์, สุมิตร สัจเทพ

และขอแนะนำ ด.ญ.แอว จินดานุช
กำธร ทัพคัลไลย กำกับการแสดง
วีระประวัติ วงศ์พัวพันธุ์ สร้างบท
วิสิทธิ์ แสนทวี ถ่ายภาพ
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
กำธร ทัพคัลไลย สร้างให้ฮาระเบิดเหนือกว่า ทายาทป๋องแป๋ง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

นักแสดง:
สรพงศ์ ชาตรี
ปิยะมาศ โมนยะกุล
สุมิตร สัจเทพ
รุ้งลาวัณย์ ศรีปฏิมากูร
บู๊ วิบูลย์นันท์
ชูศรี มีสมมนต์

Reviewed by admin on 04 June 2018

Leave a Comment