Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เขาชื่อกานต์ 2531
Our Rating
Your Rating

เขาชื่อกานต์ พ.ศ. 2531

เขาชื่อกานต์ (2531)

ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
รุจน์ รณภพ ภูมิใจเสนอ
ภาพชีวิต ความจริงที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ ผู้มีคุณธรรมงดงามในหัวใจ
รุจน์ รณภพ กำกับการแสดง
เขาเป็นคนดี…..
เขาเป็นคนซื่อ…..
เขาชื่อกานต์

เขาชื่อกานต์ 2531
จากบทประพันธ์ชนะเลิศรางวัลส.ป.อ.
ของ สุวรรณี สุคนธา
นำแสดงโดย
วรุฒ วรธรรม เป็น หมอกานต์
จินตหรา สุขพัฒน์ เป็น หฤทัย
ตฤณ เศรษฐโชค เป็น โตมร
ร่วมด้วย แทน จันทรวิโรจน์, นัย สุขสกุล, ปรารถนา สัชฌุกร,
พงษ์ลดา พิมลพรรณ, แรม วอลตัน, สมศักดิ์ ชัยสงคราม,
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล ฯลฯ
สุภาภรณ์ เจริญปุระ ดำเนินงานสร้าง
ธีรภัทร ฟุ้งเดช ผู้ช่วยกำกับฯ
พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
จรัล มโนเพ็ชร-ดำรงค์ ธรรมพิทักษ์ สร้างเพลงและดนตรีประกอบ
เจริญ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง

นักแสดง:

วรุฒ วรธรรม …. หมอกานต์ 
จินตหรา สุขพัฒน์ …. หฤทัย 
ตฤณ เศรษฐโชค …. โตมร 
นัย สุขสกุล  
ปรารถนา สัชฌุกร  
แทน จันทรวิโรจน์  


*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย ทองดี
-สร้างเป็นหนังครั้งแรกในปี 2516 นำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี-นัยนา ชีวานันท์-ภิญโญ ทองเจือ

 
Reviewed by admin on 04 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: