เคหาสน์สีแดง 2493

เคหาสน์สีแดง

ของดวงดาว

วิรัช พึ่งสุนทร สร้างบทและกำกับการแสดง
สนุกยิ่งกว่า ดอกฟ้าและโดม, และบ้านทรายทอง ฯลฯ

นางเอก พระเอก พระรอง หน้าใหม่ ซึ่ง วิรัช พึ่งสุนทร ได้ให้บทบาทไว้อย่างเหมาะสม

นำแสดงโดย
ชาญชัย ศิวเสน รัชนี กฤษณรมย์ ประภาพรรณ นาคทอง ปยุต เงากระจ่าง สมพงษ์ สมจิตต์ ทรัพย์สัมรวย

รัชนี กฤษณะรมย์ เป็น อารยา ชัยเสรี
ชาญชัย ศิวเสน เป็น หมอรุจ รุจิโรจน์
ประภาพรรณ นาคทอง เป็น เสาวรส
ปยุต เงากระจ่าง เป็น ภาคินัย
สมจิตต์ ทรัพย์สัมรวย
ประดิษฐ์ เกตุรัตน์ เป็น ชาลี
วันทนีย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น ภคินี
สมพงษ์ พงษ์มิตร เป็น ขุนประจญคดี
แฉล้ม โทณวณิก เป็น แม่ละม่อม
พริ้ง บัวสีม่วง เป็น แม่พิน
ประสาร ฉิมชาญเวช เป็น แม่พร้อม
จันตรี สำริกบุตร เป็น คุณสังวาลย์

Exit mobile version