หนังไทย

เจมส์แบน 007

เจมส์แบน 007

ซุปเปอร์สตาร์ สร้างเสนอ
เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือบอนด์ยังมีแบนส์
บู๊..เซ่อซ่าส์..ฮาส์ที่จู๊
เจมส์แบน 007


เทพ เทียนชัย ล้อต๊อก
ศุภลักษณ์ อยู่เย็น, มนต์ทิพย์ ชนินทร, นทีกานต์ นาคะเสโณ,
วีระวรรณ โทณะวณิก, เทอด ดาวไทย, พิภพ ภู่ภิญโญ,
ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นิยม ตันติเวชกุล-ชาย นิมิตโชตินัย-ฉัตรเทพ ฉันทนิมิ
กำกับการแสดง
พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Exit mobile version