เจ้าป่าบ้าจี้

เจ้าป่าบ้าจี้


(สร้างประวัติศาสตร์เป็นหนังไทย
ที่เจ๊งมากที่สุดในยุคนั้น
ฉายวันแรกมีคนดูเพียง 7 คน
จนต้องถอดออกจากโปรแกรมในวันนั้นเลย)
ข้อวามบนใบปิด
ดวงดาวโปรดักชั่น
แจ๋ว อิ้วอรุณ แห่ง โรงเรียนสอนตัดผมดวงดาว
เจ้าป่าบ้าจี้
กรุง ศรีวิไล เสาวณีย์ สกุลเดช
มัตติกา เกียรติสกุล, แจ๋ว อิ้วอรุณ, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์,
สีเทา, มาลี เวชประเสริฐ, ทองแถม,
นรา นพนิรันดร์, ภูษิต อภิมัน, สุพรรณี จิตต์เที่ยง,
สมเกียรติ, โกร่ง กางเกงแดง, โป๋ เป่าปี่
แจ๋ว อิ้วอรุณ อำนวยการสร้าง
อนุสรณ์ วรรณกร กำกับการแสดง
เพลินพิศ เลิศยานนท์ บทประพันธ์
แสวง อิ้วอรุณ ดำเนินงานสร้าง
กรุง, สมเกียรติ ที่ปรึกษา
สมาน เพชรสุวรรรณ ถ่ายภาพ
บัญชา ติปยานนท์ สร้างบท
ไฟว์สตาร์ จักจำหน่าย

Exit mobile version