Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เจ้าพ่อมหาหิน
Our Rating
Your Rating

เจ้าพ่อมหาหิน

กรุงสยามภาพยนตร์ เสนอ

เจ้าพ่อมหาหิน

ของ จันทร์ วงศ์ศรีเมือง
ไพโรจน์ ใจสิงห์ กรุง ศรีวิไล ครรชิต ขวัญประชา
ภาวนา ชนะจิต ดวงใจ หทัยกาญจน์
ศศิมา สิงห์ศิริ, สุวิน สว่างรัตน์, เมืองเริง ปัทมินทร์,
โดม สิงห์โมฬี, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ
ขอแนะนำนางเอกใหม่ ปาริษา สุนนท์วุฒิ

นัฏพร กำกับการแสดง
โพระดก ถ่ายภาพ
เฉลา อ้อเอก ดำเนินงานสร้าง
สุณีวงศ์ ศรีเมือง อำนวยการสร้าง

เจ้าพ่อมหาหิน
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 16 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: