หนังไทย

เจ้าพ่อมหาหิน

กรุงสยามภาพยนตร์ เสนอ

เจ้าพ่อมหาหิน

ของ จันทร์ วงศ์ศรีเมือง
ไพโรจน์ ใจสิงห์ กรุง ศรีวิไล ครรชิต ขวัญประชา
ภาวนา ชนะจิต ดวงใจ หทัยกาญจน์
ศศิมา สิงห์ศิริ, สุวิน สว่างรัตน์, เมืองเริง ปัทมินทร์,
โดม สิงห์โมฬี, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ
ขอแนะนำนางเอกใหม่ ปาริษา สุนนท์วุฒิ

นัฏพร กำกับการแสดง
โพระดก ถ่ายภาพ
เฉลา อ้อเอก ดำเนินงานสร้าง
สุณีวงศ์ ศรีเมือง อำนวยการสร้าง


*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Exit mobile version