Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เจ้าสาวเรือพ่วง
Our Rating
Your Rating

เจ้าสาวเรือพ่วง

เจ้าสาวเรือพ่วง

พงศ์ไทยภาพยนตร์
เสนอ ภาพยนตร์รักสดชื่น ครื้นเครงเฮฮา
ระบบ 35 ม.ม. สีสโคป สีสวยสด MADE IN HONG KONG
เจ้าสาวเรือพ่วง

เจ้าสาวเรือพ่วง
ของ ชูวงศ์ ฉายะจินดา
นำโดย เพชรา เชาวราษฎร์
เป็นแม่หม้ายสาวลูกติดทรงเสน่ห์
ครรชิต ขวัญประชา
ทม วิศวชาติ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์,
อรสา อิศรางกูร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อภิญญา วีระขจร,
มนัส บุณยเกียรติ, ชุมพร เทพพิทักษ์, 3 ดาราเด็กน่ารัก
และ ฤทธี นฤบาล
จิตติน กำกับการแสดง
อดิสรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายสร้าง
ศุภกิตติ์ สงวนไทย อำนวยการสร้าง
โชน บุนนาค กำกับฝ่ายเทคนิค
พูนสวัสดิ์ ธีมากร ถ่ายภาพ
ประกอบ ใหญ่ศิริ สร้างฉาก
ลัดดา ประทัปสิงห์ ดำเนินงาน
อัศวินภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

Reviewed by admin on 15 June 2018

Leave a Comment