หนังไทย

เชลยบาป

เชลยบาป

ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์
22 มีนาคม 2495
ฉายที่พัฒนากร
ผู้พากย์ เบ็ญจมินทร์และเพื่อน

เค้าเรื่อง “ หนุ่มเสเพลยังเลี้ยงตัวได้ แต่พอรักเกิด จะกลับตัวเป็นคนดีก็ถูกคว่ำบาตร์ ด้วยอํานาจ
ทุจริต”

 
 

 

 

Exit mobile version