Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

เดือนเสี้ยว

เดือนเสี้ยว (2528)
ข้อความบนใบปิด
หรือมีเพียงเดือนเสี้ยวที่สาดทอ
มีบ้างไหมหนอ คืนสวยใส
เดือนเต็มดวง ดาวล้อม โอบอ้อมใจ
ณ หนใด จักฝืนฝ่า ชะตากรรม
“ภาพยนตร์ที่มีทั้งคำถามและคำตอบให้กับสังคม”
เสนอโดย OA โอเรียนเต็ลอาร์ติสท์ ขุมคลังแห่งความบันเทิง
เดือนเสี้ยว
จากบทประพันธ์สะเทือนใจคนทั้งโลก ของ “เหลาเส่อ”
กำกับการแสดงโดย คมสัน พงษ์สุธรรม
แมน-ชัชวาล โชติชวาลา อำนวยการสร้าง
พิศมัย วิไลศักดิ์ รัชนู บุญชูดวง ฉัตรชัย เปล่งพานิช
และด.ญ.จารุวรรณ ธนกูลกิจ, ญาณี จงวิสุทธิ์
ร่วมด้วยดาราเกียรติยศรับเชิญ
สุพรรณ บูรณพิมพ์, สุเทพ วงศ์กำแหง
*เกร็ด
-ญาณี จงวิสุทธิ์ ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสาขานักแสดงสมทบหญิงจากเรื่องนี้

Reviewed by admin on 09 June 2018

Leave a Comment